Organització

Ens organitzam en diferents comissions encarregades de planificar i executar les tasques que ens permeten desenvolupar la nostra activitat. Les comissions de feina que hi ha són les següents:

  • Comissió de coordinació. La finalitat d’aquesta comissió és coordinar i gestionar totes les altres comissions, convocar i gestionar els òrgans de govern de l’associació, així com mantenir les relacions amb altres entitats, entre elles la direcció de l’escola, el consell escolar, l’assemblea educativa o la FAPA Mallorca de la qual en formam part.
  • Comissió d’assumptes econòmics. L’objectiu d’aquesta comissió és gestionar els recursos econòmics de l’associació. Per tant inclourà tot el relacionat tant amb els ingressos com amb les despeses, així com les tasques que en deriven: gestió amb els bancs, pressupost, informes, estats de comptes…
  • Comissió de serveis. Aquesta comissió planifica i executa tot el relacionat amb els serveis que s’ofereixen des de l’APIMA. Concretament preparen i controlen l’execució de les activitats extraescolars, la venta dels llibres de text i les agendes, els tallers, les conferències…
  • Comissió d’esdeveniments. Planifica i executa els esdeveniments que s’organitzen des de l’APIMA. En concret prepara el fogueró de Sant Antoni, la festa de disfresses de carnestoltes, la xocolatada de nadal…
  • Comissió de comunicació. Planifica, executa i cerca els mitjans per a poder fer una comunicació eficaç, eficient i transparent de tot el relacionat amb l’APIMA. Per això s’han posat en marxa diverses iniciatives com aquesta web o una intranet pels membres de la junta directiva, juntament amb altres canals com són el taulell d’anuncis, les circulars informatives o la llista de distribució.

Encara que no formis part de la junta directiva estam encantats de que participis, aportis, suggereixis el que consideris a qualsevol comissió de feina o que proposis crear-ne alguna de nova. Basta que contactis amb nosaltres i ens facis arribar el que consideris.