Convocatòria assemblea ordinària i extraordinària

Assemblea general ordinària

Per la present queda convocat a l’assemblea general ordinària de l’AMIPA Joan Mas el proper dijous 22 d’Octubre de 2015 a les 20:00h en primera convocatòria i a les 20:30 en segona convocatòria.

Lloc: Escola Joan Mas.
Ordre del dia:

  1. Examinar i aprovar la memòria de gestió.
  2. Aprovar l’estat de comptes 2014-2015.
  3. Aprovar el pressupost 2015-2016
  4. Precs i preguntes

Podeu consultar les informacions econòmiques a tractar als punts 2 i 3 a la secció informació econòmica.

Assemblea extraordinària

Per la present queda convocat a l’assemblea general extraordinària que tendrà lloc el mateix dia 22 d’octubre acte seguit de l’ordinària.

Lloc: Escola Joan Mas.
Ordre del dia:

  1. Dimissió de la junta directiva de l’amipa.
  2. Elecció de la nova junta.
  3. Precs i preguntes.