Inversions a l’escola

Una part important del pressupost de l’APIMA el destinam a fer inversions o a organitzar activitats a l’escola. Durant el curs 2013/2014 les inversions o accions que s’han realitzat a l’escola són les següents:

 • Material aules. 3.300,00€. Es donen 150€ per a cada aula. Hi ha 18 aules a més d’anglès, música, educació física i la biblioteca.

 • Pissarra digital. 2.683,18€. S’ha comprat una pissarra digital per l’aula d’anglés.

 • Taller de coixins. 2.210,48€. S’ha realitzat un taller de coixins, mitjançant el qual tots els nins de l’escola han pogut fer un coixí, practicant la tècnica de pintura sobre tela i a més endur-se’n un coixí.

 • Agendes. 1.856,74€. S’han comprat agendes per a tots els nins de primària. Les agendes són gratuïtes pels socis de l’APIMA.

 • Material regal patge aules. 1.100,00€. Els reis d’orient també varen dur material per les aules.

 • Torradora. 1.006,93€. Per fer el fogueró de Sant Antoni sempre havíem de manllevar la torradora, enguany n’hem comprada una.

 • Pàgina web. 580,80€. S’ha realitzat una web.

 • Carnaval. 565,00€. Pel carnaval es va contractar un grup d’animació infantil pel nins d’infantil i primer de primària i un disc jockey pels infants de segon a cinquè de primària.

 • Xocolatada. 476,24€. Per nadal es va fer una xocolatada per tots els infants de l’escola. Es va comprar el xocolata, coques de nadal i plats, tassons…

 • Llibres de lectura. 364,29€. S’han comprat llibres de lectura pels alumnes de quart de primària, en concret els següents títols: La bella y la bestia, Juanillo y las habichuelas mágicas.

 • Bosseta nins patge. 315,00€. Abans de nadal venen els patges dels reis d’orient a cercar les cartes i els hi donen una bosseta amb llepolies a cada nin.

 • DVD menjador. 33,80€. Els dies que plou després de dinar es posa una estona la televisió als nins. S’ha comprat una col·lecció de DVD de “Érase una vez… el cuerpo humano” per tal de que els nins puguin veure sèries més instructives que no els típics dibuixos animats.

 • Autobús. Import pendent de concretar. S’ha pagat el bus de les excursions de final de curs als alumnes que acaben cicle. En concret als nins de sisè per anar a Palma i tornar, als de quart, als de segon per anar a Campos i als de darrer curs d’infantil per anar a l’hort de Son Serra.

Total inversions realitzades: 14.492,46€ (pendent comptabilitzar autobús). Cal remarcar que totes aquestes inversions han estat possible gràcies a que teníem un romanent de doblers d’anys anteriors. Aquest romanent ja s’ha esgotat, per tant els propers anys només podrem invertir el que ingressem. Bàsicament són les quotes dels socis i el que guanyam per la venta dels llibres de text a l’escola. Vos animam a comprar els llibres de text a l’escola i així el guany que s’obté serà per invertir en els nostres infants.