Recollida material escolar

Aquest nadal, els serveis socials de Pollença vol recollor material escolar en bon estat (motxiles, carpetes, bolígrafs, pinturetes,…) per repartir entre els que més ho necessiten ja que s’han detectat mancances importants.

L’AMIPA de Joan Mas vol col·laborar promoguent una campanya solidària per recollir material escolar en bon estat per a aquestes famílies que es troben es situació d’urgència.

Qui vulgui participar, ho pot deixar a l’entrada de l’escola.

Recollida material escolar

Recollida material escolar