Resum activitats extraescolars

Una vegada iniciat el curs, feim un petit resum de com ha anat les inscripcions a les activitats extraescolars.

En quant a infantil el nombre d’inscrits han estat:

 • Cuina: 17
 • Ball modern: 21
 • Percussió: 15
 • Anglès: 13
 • Aprenem jugant + educació física de base: 12

Les xifres de primària són:

 • Anglès: 10
 • Ball modern: 15
 • Percussió: 5
 • Hora de l’estudi + multiesport: 7
 • Disseny i confecció: 16
 • Cuina dimecres: 7
 • Cuina dijous: 13

Al taller de teatre s’hi han inscrit 11 famílies.

Hi ha llista oberta, i per tant s’hi podrien apuntar més infants a anglès, percussió, cuina dels dimecres i hora de l’estudi+multiesport (tot de primària).

Cal indicar que alhora d’establir els grups s’ha intentat que cap nin es quedàs fora d’alguna activitat per això en alguns casos s’han ajuntat dues activitats en una, en altres casos com cuina s’ha fet un grup nou i inclús es fa qualque activitat que no és rentable.

Recordam que aquest procés d’organitzar les activitats les extraescolars és nou per a nosaltres i que ja estem pensant com fer-ho millor de cara al curs vinent. Per tant si teniu qualque suggerència no dubteu en fer-la arribar.