Junta directiva

Dilluns passat dia 6 d’octubre vàrem tenir l’assemblea ordinària i a continació l’extraordinària de l’associació. Bàsicamente varen servir per aprovar el pressupost del curs que acabam de començar i per una cuota de 25€ pel curs vinent (2015/2016), cal tenir en compte que degut a la reducció d’ingressos per la part de venta de llibres el pressupost de cada any és menor per tant es fa necessària aquesta pujada per tal de poder mantenir les activitats, serveis i inversions que s’ofereixen o es fan des de l’APIMA.

El proper dilluns dia 13 d’octubre a les 9:00 hi ha la primera reunió de la junta directiva. Si algú està interessat en formar-hi part basta que vengui a aquesta reunió que es fa a la mateixa escola.